Career

image
รายละเอียดของหน้าที่ และความรับผิดชอบ
 1. หาช่องทางเพิ่มหรือขยายฐานลูกค้าใหม่ๆ กระตุ้นยอดขาย และสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
 2. จัดทำข้อมูลลูกค้า รายงานแผนการขาย เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การขาย และประเมินศักยภาพของลูกค้า
 3. นำเสนอสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ คัดเลือก จัดเตรียมและประสานงานเพื่อส่ง catalogue สินค้าให้กับลูกค้า
 4. เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย ติดต่อประสานงาน ติดตามยอดสั่งซื้อ และติดตามการเก็บหนี้จากลูกค้า
 5. บริการให้ข้อมูลคำปรึกษา และแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าในด้านสินค้าและบริการหลังการขาย
 6. รายงานสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า และยอดขายต่อหัวหน้าฝ่าย
 7. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 40 ปี
 2. บุคลิกภาพดี สุภาพเรียบร้อย อ่อนน้อมถ่อมตน และละเอียดรอบคอบ
 3. มีความคิดสร้างสรรค์ รักงานบริการ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับผิดชอบในหน้าที่
 4. ซื่อสัตย์ ฉลาดมีไหวพริบ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี และช่างสังเกต
 5. มีความสามารถทางการสื่อสาร การเจรจาต่อรอง และการประสานงานที่ดี
 6. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นเป็นข้อได้เปรียบ
 7. มีพาหนะส่วนตัวในการทำงาน (รถยนต์) / มีใบขับขี่
 8. สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
การศึกษา :
 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ :
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการขายอย่างน้อย 2 -5 ปี ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล
สวัสดิการ :
 • ค่าน้ำมัน และค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าเดินทาง
 • ค่าคอมมิชชั่น
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ประกันภัยรถยนต์ + พ.ร.บ.
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าโทรศัพท์
 • ค่าเบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่างจังหวัด
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน
 • เงินรางวัลอายุงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีสมรส คลอดบุตร และประสบภัยธรรมชาติ
 • เงินช่วยเหลือกรณีพนักงานเสียชีวิต และบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต
 • ปรับค่าจ้างประจำปี
 • ฝึกอบรมประจำปี
 • ท่องเที่ยวสัมมนาประจำปี

Submit form