News & Events

image

ปฏิเสธไม่ได้ว่าแรงงานเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญของกระบวนการผลิต ทว่าปัญหาด้านแรงงานทำให้ผู้ประกอบการต้องหาโซลูชันอย่าง IoT และ Robot เข้ามาช่วยปรับสมดุล

ด้วยเศรษฐกิจที่ขึ้น ๆ ลง ๆ กลายเป็นความกดดันที่ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับตัวรับเอานวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้และสร้างความแตกต่างให้ตัวเอง ในขณะเดียวกันก็ต้องพยายามลดต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ.

หากมองย้อนกลับไปในยุคแรก ๆ ของการปฏิวัติอุตสาหกรรมจนกระทั่งถึงช่วงวิกฤตการเงินในศตวรรษที่ 21 จะเห็นว่า ธุรกิจการผลิตทั่วทุกอุตสาหกรรมและทุกตลาดล้วนแต่ต้องเผชิญกับภาวะขาขึ้น-ขาลงของเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง

แต่ไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นในรูปแบบใด สิ่งหนึ่งที่ผู้ผลิตยังต้องทำอยู่เสมอคือการลงทุนในอุปกรณ์เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและช่วยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาด ผู้ผลิตในประเทศไทยก็เช่นเดียวกัน ที่แม้ว่าจะต้องเผชิญกับการผันผวนทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมากเพียงใด ก็จำเป็นต้องลงทุนกับเทคโนโลยีและโซลูชันต่าง ๆ เพื่อให้ธุรกิจนั้นตอบโจทย์ได้อย่างครอบคลุม

โดย Industry 4.0 แขนกลหุ่นยนต์จะเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการของธุรกิจและภาครัฐ เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์ เครื่องไฟฟ้า การผลิตวัสดุอันตราย งานที่ต้องการความแม่นยำสูง อุตสาหกรรมเคมี รวมทั้งการให้บริการทางการแพทย์ สุขภาพ การศึกษา เป็นต้น

ตัวอย่างการนำหุ่นยนต์มาใช้ภายในโรงงาน คือ Foxconn โรงงานผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ของโลกสัญชาติไต้หวัน ยกระดับโรงงานให้ทันสมัยยิ่งขึ้น โดยนำหุ่นยนต์แขนกล Foxbot มาใช้ในกระบวนการผลิต สำหรับงานที่ต้องทำซ้ำหรืองานที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก

ส่วนแรงงานมนุษย์จะถูกโอนย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ในสายงานที่ซับซ้อนมากขึ้น เช่น งานพัฒนาและวิจัย หรือการควบคุมการผลิตและผลิตภาพของสินค้า

พร้อมกันนี้ บริษัท Shenzhen Rapoo Technology มีโรงงานตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีน โดยติดตั้งหุ่นยนต์ของ ABB Ltd. สัญชาติสวีเดน จำนวน 80 ตัว และนำหุ่นยนต์แขนกลมาใช้ทดแทนแรงงานคนเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งสามารถประหยัดต้นทุนได้สูงถึง 1.6 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปี

โดยการลดต้นทุนค่าจ้างแรงงาน เนื่องจากบริษัทได้ลดจำนวนแรงงานเหลือน้อยกว่า 1,000 คน จากจำนวน 3,000 คน แต่ทั้งนี้ แม้จะมีการลดจำนวนพนักงานลง แต่บริษัทไม่มีการปลดพนักงานทั้งหมดออกเพื่อนำหุ่นยนต์มาทำงานแทนที่ เนื่องจากบริษัทก็พยายามหาจุดสมดุลให้หุ่นยนต์และมนุษย์สามารถทำงานร่วมกันได้

สิ่งที่กล่าวมาเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วว่า ในโลกอุตสาหกรรมต่อจากนี้ หุ่นยนต์จะถูกนำมาใช้เพื่อลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และอัตราการจ้างแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เพราะเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น

ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.theeleader.com