News & Events

image

SmokeBot หุ่นยนต์ตัวช่วยในการเข้าทำงานในพื้นที่ที่นักดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึงได้

การทำงานในพื้นที่สกปรก หรือ พื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกินกว่าจะส่งมนุษย์เข้าไปปฏิบัติงานได้ หุ่นยนต์ SmokeBot สามารถเข้าถึงภายในอาคารที่เต็มไปด้วยควันหนาแน่นเพื่อช่วยชีวิตผู้ประสบภัยได้ SmokeBot เป็นหุ่นยนต์ที่มีขนาดเล็ก มีประโยชน์อย่างยิ่งในสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณพื้นที่แคบ เช่นเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน หรือ แก็สรั่วต่างๆ หุ่นยนต์สามารถมองเห็นภายใต้ควัน วางแผนการนำทางเพื่อช่วยทีมกู้ภัยเข้าถึงผู้ประสบภัยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น การทำงานของหุ่นยนต์ได้นำชุดเซ็นเซอร์หลายชนิดมาใช้ร่วมกัน เช่น เซ็นเซอร์แก็ส เรดาร์ เลเซอร์สแกนเนอร์ และ กล้องตรวจจับความร้อน ซึ่งก่อนจะได้ทำการพัฒนามาเป็น SmokeBot เคยมีการใช้งานหุ่นยนต์รุ่นมีแขนและกล้องแบบธรรมดาเพื่อช่วยเหลือทีมกู้ภัยในเวียนนามาแล้ว


Achim Lilienthal ศาสตราจารย์ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และผู้ประสานงานโครงการมหาวิทยาลัย Örebro University ในประเทศสวีเดนกล่าว “พวกเรามุ่งเป้าที่จะให้หุ่นยนต์สามารถทำงานในสถานการณ์ที่มีทัศนวิสัยต่ำซึ่งมีทั้งควันหรือฝุ่นละออง ทางทีมงานได้พัฒนาเซ็นเซอร์ที่เหมาะแก่การใช้งาน ซึ่งมันจะมีประโยชน์มากหากสามารถช่วยคนและทำงานได้จริง“ ทีมงานได้สร้างต้นแบบทดสอบการใช้งาน พร้อมกับความสามารถในการค้นหาพื้นที่ผ่านการเชื่อมต่อระบบ WiFi อัตโนมัติ หากสัญญาณขาดหายก็สามารถควบคุมด้วยระบบปกติ แต่ยังพบจุดอ่อน หากนำไปประยุกต์ใช้กับโดรน เนื่องจากเซ็นเซอร์มีน้ำหนักมาก ทางทีมงานจึงยังคงพัฒนาและวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้หุ่นยนต์รุ่นที่สมบูรณ์และสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.digitaltrends.com